Courses

BPC-ALD: Algorithms and Data Structures / Algoritmy a datové struktury

BPC-LOS: Logical Circuits and Systems / Logické obvody a systémy

BPC-PPC: Practical Programming in C++ / Praktické programování v C++

BPC-SPC: PC Systems / Subsystémy PC

BPC-ZVS: Processing of Multidimensional Signals / Zpracování vícerozměrných signálů

MPC-STU: Machine Learning / Strojové učení

MPC-POV: Computer Vision / Počítačové vidění

MPC-ROZ: Recognition / Rozpoznávání

PhD Thesis / Disertace

Info

2020-12-14 Section ‚PhD Thesis‘ for MVG's PhD students added.

2020-09-24 Support materials for laboratories in course UIN available here (link disabled).

2020-07-31 New MVG teaching web pages launched.

Timer 60, 75, 90, 120 mins