Processing of Multidimensional Signals / Zpracování vícerozměrných signálů

Responsibility: Ing. Miloslav Richter, Ph.D.

Category: optional, 3rd year bachelor, summer

Credits: 6

Units: lecture 2 hrs/week – optional, laboratories 3 hrs/week – mandatory

Documents: Notice (in Czech), Syllabus (in Czech), References

Lectures

Wednesday 13:00–14:40, room SD2.99 (Po dobu omezení kontaktní výuky se koná pomocí MS Teams)

 1. Úvod do kurzu BPC-ZVS (10.2.2021, in Czech) .
  Úvod do zpracování obrazů (in Czech)
  Úvod do zpracování signálů (in Czech)
 2. Diskrétní obraz (17.2.2021, in Czech)
 3. Reprezentace a vlastnosti obrazových dat (24.2.2021, in Czech)
 4. Jasové transformace (3.3.2021, in Czech)
 5. Geometrické transformace (10.3.2021, in Czech)
 6. Filtrace šumu a poruch (17.3.2021, in Czech)
 7. Detekce hran a rohů (24.3.2021, in Czech), demo
 8. Integrální transfomace I (31.3.2021, in Czech)
 9. Matematická morfologie (7.4.2021, in Czech), demo
 10. Barevné modely (14.4.2021, in Czech)
 11. Integrální transformace II

  Integrální transformace old (21.4.2021, in Czech)

 12. Formáty obrazových souborů (28.4.2021, in Czech)

Exercises

Thursday 9:00–11:30, room SE2.149 (Po dobu omezení kontaktní výuky se koná pomocí MS Teams)

 1. MATLAB – basic commands for multidimensional signal processing
 2. Diskrétní signál (4 points, in Czech)
 3. Diskrétní obraz (4 points, in Czech)
 4. Aritmetické operace (4 points, in Czech)
 5. Jasové transformace (4 points, in Czech)
 6. Geometrické transformace (4 points, in Czech)
 7. Diskrétní konvoluce (4 points, in Czech)
 8. Lineární a nelineární filtrace (4 points, in Czech)
 9. Detekce hran (4 points, in Czech)
 10. Filtrace ve frekvenční oblasti (4 points, in Czech)
 11. Morfologické operace (4 points, in Czech)
 12. Spare exercise

Tutorials for Matlab beginners:

Exams

 • TBD